Krzysztof Gąsiorek Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Bolesław Janik Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kłobuch Prokurent

Prokurent