1996-10-11

• Podjęcie decyzji przez zarząd Plettac AG o  założeniu w Polsce firmy Plettac Distributon sp. z o.o  z kapitałem 200 000 PLN
• 100 %  udziałów objął Plettac AG
• Plettac AG reprezentował  p. Klaus  Buttgereit

1996–10–15

• Akt notarialny – powołanie spółki  i pierwszego zarządu:
    - Prezes: Ralf Waltmann
    - Z-ca Prezesa: Mirosław Zoruk
    - Członek Zarządu: Maciej Wasiluk

1996-11–20

• Rejestracja spółki Plettac Distribution  z siedzibą w Siedlcach

1996-12–05

• Przeniesienie siedziby spółki z Siedlec do miejscowości Konik Nowy k/ Warszawy

1997–03-19

• Podniesienie kapitału zakładowego do 1 000 000 PLN

1998–01-12

• Przeniesienie siedziby spółki do Ostrzeszowa
• Zmiana w składzie zarządu: odwołano dotychczasowy zarząd i powołano:
    - Prezes Zarządu: Krzysztof Gąsiorek
    - Z-ca Prezesa Zarządu: Ralf Waltmann
    - Członek Zarządu: Mirosław Zoruk

1998–10-29

• Podwyższenie kapitału zakładowego do  2 000 000 PLN

1999–06–28

• Odwołanie Mirosława Zoruka z funkcji Członka Zarządu

1999–12–06

• Udzielenie prokury Bolesławowi Janikowi

2000–03–23

• Wejście nowych wspólników:
    - Krzysztof Gąsiorek: 12 %
    - Bolesław Janik: 8 %

2003–11–13

• Ogłoszenie postępowania upadłościowego Plettac AG

2004–09–29

• Kupno od syndyka 100 % udziałów Plettac Distribution:
   - Krzysztof Gąsiorek: 60 %
   - Bolesław Janik: 40 %

2005–07-07

• Podwyższenie kapitału zakładowego do 2 300 000 PLN
• Uruchomienie zakładu produkcji rusztowań

2013-12–19

• Uzyskanie certyfikatu zgodności wraz z certyfikatem bezpieczeństwa dla rusztowań ramowych Plettac PD

2015-10–05

• Uruchomienie zautomatyzowanej linii do produkcji rusztowań fasadowych

2016–01–12

• Uzyskanie certyfikatu zgodności wraz z certyfikatem bezpieczeństwa dla rusztowań modułowych Plettac PDM

2016–09–19

• Uruchomienie zautomatyzowanej linii do produkcji rusztowań modułowych