Leasing - dogodna forma finansowania inwestycji

Oferujemy możliwość leasingu towarów z naszej oferty.

Leasing to szybka i elastyczna forma finansowania inwestycji. Polega ona na przekazaniu leasingobiorcy środka trwałego (np. sprzętu budowlanego) do użytkowania w zamian za miesięczne opłaty. Leasing przeznaczony jest dla Klientów, którzy chcą zminimalizować podatek dochodowy. Każda rata miesięcznej opłaty leasingowej stanowi koszt uzyskania przychodu. Bardzo ważnym elementem tego sposobu finansowania jest oszczędność czasu potencjalnego klienta oraz możliwość zawarcia całej transakcji w siedzibie Klienta. To właśnie firma leasingowa jest aktywną stroną realizacji procedury zawarcia umowy, a leasingobiorca nie wychodząc z siedziby swojej firmy, często nie przedstawiając pełnej dokumentacji finansowej, staje się użytkownikiem nowoczesnego sprzętu budowlanego.

Dlaczego warto wybrać leasing?

 • wpłatę początkową i raty leasingowe w całości wliczyć można w koszty uzyskania przychodu,
 • podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, przez co nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy, jak to ma miejsce w umowach sprzedaży ratalnej,
 • leasing nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego,
 • zapewnia dostęp do najnowszej techniki i technologii bez angażowania własnych środków kapitałowych,
 • umożliwia błyskawiczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i - co za tym idzie - natychmiastowe reagowanie na sytuację rynkową
 • leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego,
 • leasing to możliwość pokrywania kosztów użytkowania urządzeń z bieżących przychodów firmy,
 • leasing to elastyczna, szybka i wygodna forma pozyskiwania środków trwałych; minimum formalności, możliwość korzystania z uproszczonych (szybkich) procedur.

Jakie korzyści wynikają z leasingu?

Korzyści podatkowe

 • w leasingu operacyjnym raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu, w wyniku czego płaci się niższe podatki
 • w przypadku finansowania przez leasing kapitałowy klient sam amortyzuje przedmiot leasingu podczas trwania umowy leasingowej

 
Korzyści podatkowe

 • w leasingu operacyjnym raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu, w wyniku czego płaci się niższe podatki
 • w przypadku finansowania przez leasing kapitałowy klient sam amortyzuje przedmiot leasingu podczas trwania umowy leasingowej

 
Poprawa sprawozdań finansowych

 • możliwość odliczania rat leasingowych dla potrzeb podatku dochodowego wpływa na poprawę sprawozdań finansowych

 
Łatwiejsze zarządzanie środkami trwałymi

 • umowa leasingu zawarta na czas określony pozwala na dokładne określenie założeń gospodarowania środkami trwałymi, co jest szczególnie ważne przy ustalaniu długoterminowych budżetów

 
Uwolnienie zamrożonych środków

 • leasing zwrotny umożliwia uwolnienie środków zamrożonych w zakupionym sprzęcie, co bardzo korzystnie wpływa na przepływy pieniężne w firmie

 
Inne

 • proste i szybkie procedury
 • szybka decyzja o przyznaniu leasingu (średni czas realizacji umowy leasingu, od decyzji poprzez podpisanie umowy do odbioru przedmiotu leasingu to ok. 7 dni; przy kredycie trwa to ok. 2do 3 tygodni)